Produkter:

Der findes følgende produktserier:

  • Standard serie

  • Eksklusiv serie (Introduceres i nær fremtid)

  • PVC serie "Nordic Design"

Skift mellem produktserier kan ikke lade sig gøre, efter et element er føjet til et tilbud.
Derimod kan De oprette alle de tilbud De har brug for, i enhver produkt serie.