Redningsåbninger

Hero banner Svendborg Vinduer

Brandveje - Vinduer og døre som flugtveje og redningsåbninger

Uddrag fra Bygningsreglementet BR18, kap. 5: Vejledning afsnit 2.2 finder du her

Mindst én redningsåbning

Selvstændige rum som beboelsesrum og køkken skal udføres med mindst en redningsåbning - enten som vindue, dør eller lem direkte til det fri. Hvis der fra et rum er redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum, kan redningsåbning i det pågældende rum udelades.

Flugtveje Svendborg Vinduer

Redningsåbninger skal udformes således:

  • Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. Der skal tages højde for, om redningsåbningerne er topstyret eller midterhængte vinduer
  • Summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m
  • Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m
  • Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra
  • Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra
Redningsåbninger Svendborg Vinduer

Sidehængte vinduer med redningsåbning - løs lodpost

Ofte er det den lodrette post i et fler-fags vindue, i fagsprog kaldet lodposten. der gør at dine sidehængte vinduer ikke kan overholde kravene til en redningsåbning. Sidehængte vinduer kan fremstilles med en løs lodpost og et special beslag, dvs. at lodposten er fastgjort til den ene ramme og kan følge med rammen op når den åbnes og dermed fungere som redningsåbning.

Dette beslag benytter du ikke i daglig brug, så husk at smøre jævnligt, så vinduet går nemt, hvis uheldet er ude.