Monteringsvejledning

Hero banner Svendborg Vinduer

Montering - professionelt eller gør det selv

Svendborg Vinduer kan også montere for dig!

Korrekt montering er en forudsætning for optimal holdbarhed og problemfri funktion og har samtidig betydning for garantien.

Det påhviler montøren at kende den korrekte montering. Har du spørgsmål i forbindelse med montering. er du meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling.

Reklamationer eller ønske om service. der kan henfores til en mangelfuld montering eller smøring er ikke omfattet af elementets garanti.

Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder. som ikke medfører skader på elementerne.

Elementerne skal afdækkes forsvarligt under opbevaring på byggepladsen.

Tilfør aldrig elementerne belastning fra tilstødende bygningsdele

Generelt

Fastgørelser skal være blivende og skal udføres med karmskruer/-dyvler eller beslag.

Blivende bære- og støtteklodser skal have en passende størrelse. Afstand mellem fastgørelsespunkterne må Ikke overstige 700mm. Dette gælder både lodret og vandret.

Ved sidekarme skal udvendigt karmhjørne til fastgørelsespunkt være min. 200mm og max. 300mm.
samme afstandskrav gælder for afstanden mellem fastgørelsespunkt og vandret eller lodret post.

Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning. og for elementer med lod poste eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes under disse være en blivende opklodsning under bundkarmen.

Faste karme

Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens midte eller fals. faste karme leveres med glasset løst monteret. Dette gælder dog ikke fast glas med energisprosser. Disse monteres ved hjælp af beslag skruet i karmen. Ved faste karme med udvendige glaslister skal ruden indbrudssikres med fugemasse mellem karm og rude. Vær opmærksom på at fugemassen der bruges ikke nedbryder rudens kantforsegling, vi anbefaler Sikasil WS-605 5.

Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer

Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske gennem karmens fals. Karmskruer placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt.

Dreje/kip elementer

Ved dreje/kip elementer placeres skruen i karmens midte eller fals.

Monteringsvejledning Vinduer og Døre Svendborg Vinduer

Døre

Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske:

System Brillant: Gennem karmens fals

System Nordic+: Gennem karmens fals eller evt. igennem hængslerne

Ved døre skal karmskruer placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt,

Døre fastgøres efter samme princip som vinduer. Dog skal der altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne)og bag låseblikket (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede døre.

Fugetyper

Den udvendige fuge skal ligge på PVC'en. De mest anvendte fugetyper er: plastisk eller elastisk fugemasse, asfaltimprægneret skumplast
(illmod bånd). Kalk/cementmørtel kan ikke anbefales til PVC vinduer.

Finish

Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv. efterprøve funktionerne. smøre bevægelige beslag dele. samt rense ruderne for etiketter og andet. Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader.

Vi påtager os intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld isætning . Produkterne er funktionstestet ab fabrik. Montøren sørger altid for funktionsdygtigneden ved almindelig justering efter montering.

Vi påtager os intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld isætning. Produkterne er funktionstestet af fabrikken. Montøren sørger altid for funktionsdygtigheden ved almindelig justering efter montering.